Eläinten oikeuksia edistävä ja puolustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Animalia perustettiin vuonna 1961. Järjestönä Animalia vastustaa kaikkea eläinten huonoa ja väärää kohtelua, joka aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti eläimille kipua ja kärsimystä. Animalia haluaa, että kaikki eläinlajit voivat ja saavat käyttäytyä lajilleen ominaisella tavalla niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Eläimet eivät itse puhu puolestaan, joten Animalia haluaa toimia eläinten hyvänä äänitorvena. Animalia vaatii, että eläinten oikeudet ja hyvinvointi tullaan huomioimaan nykyistä selkeämmin sekä päivittäisessä suhteessamme eläimiin että myös eläinten koulutuksessa ja lainsäädännössä. Animalian monipuolinen työ eläinten oikeuksien puolesta perustuu sekä saatuihin tutkimustuloksiin että kokemuksiin vuosien varrelta.

Hyvä ja empaattinen elämä kuuluu jokaiselle eläimelle

Käytännön tasolla Animalia vaikuttaa kampanjoimalla ja tiedottamalla julkisesti kaikista eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä epäkohdista. Animalia tuo julki myös kaikki myönteiset toimenpiteet, joita eläinten hyväksi tullaan tekemään ja on tehty kuluneiden vuosien aikana. Animalia on jo pitkään tehnyt laadukasta yhteistyötä eri viranomaisten ja kansainvälisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Animalia on aina toiminut ainoastaan laillisin keinoin ja hyvin avoimesti. Edellä mainitulla tavalla toimien saavutetaan parhaimmat yhteistyömahdollisuudet ja tulokset kestävässä eläinsuojelutyössä.

Nykyään Animalia pyrkii vaikuttamaan erityisesti Euroopan Unionin alueella suoritettavaan eläinsuojelulainsäädäntöön. Animalia on aina ollut toimintatavaltaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa eläinten oikeuksia puolustava henkilö tai esimerkiksi yhdistys tai yritys. Päätoimintakohteita Animalia ry:ssä ovat tuotantoeläinten, koe-eläinten ja turkiseläinten hyvinvoinnin edistäminen ja väärän kohtelun tai toimintatavan estäminen. Liittymällä Animalian jäseneksi pääsee esittämään toteuttamiskelpoisia ideoita eläinten hyvinvoinnin puolesta sekä lahjoittamaan oman mielensä mukaisia lahjoituksia eläinten oikeuksia edistäviin kohteisiin.

Animalian toimintaan voi tutustua paitsi internetissä, myös monilla muilla paikkakunnilla Helsingin lisäksi, sillä Animalialla on toimintaa 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Mikä hienointa, monet Animalian kunnianhimoisista tavoitteista eläinten puolesta ovat toteutuneet yhdistyksen historian, eli tähän mennessä yli 50 vuoden, aikana. Animalialla on koko ajan lisää suunnitelmia ja tavoitteita eläimiä hyödyttävän yhteistyön lisäämiseksi. Tutustu siis tarkemmin Animalian jättämiin lakiesityksiin ja toimintaan verkossa. Tule yhdeksi Animalian jäsenistä, jolloin saat iloa sekä hyvää mieltä toimimalla eläinten nykyisen ja tulevan hyvinvoinnin puolesta.