Työskenteletkö eläinten parissa? Haluaisitko liittyä yhdistykseen, joka ajaa juuri sinun oikeuksiasi? Tule mukaan Suomen eläintenkouluttajat ry:n aktiiviseen valtakunnalliseen toimintaan. Suomen eläintenkouluttajat ry:n tarkoituksena on koota kaikki eläinten parissa työskentelevät ja eläintenkouluttajat saman yhdistyksen piiriin. Suomen eläintenkouluttajat ry perustettiin vuonna 2009 kaikkia alalla toimivia ammattilaisia varten. Suomen eläintenkouluttajat ry:n tehtävänä on toimia eri osa-alueilla, jotka edistävät eläinten käyttäytymistä, aktiivista kouluttamista ja hyvinvointia.

Suomen eläintenkouluttajat ry on laatinut myös niin sanotun hyvän kouluttajan tunnusmerkkilistan, joten kuka tahansa voi vapaasti ottaa yhteyttä yhdistyksen ammattitaitoisiin toimihenkilöihin tai eläinkouluttajiin. Suomen eläintenkouluttajat ry:n avulla opastusta ja neuvontaa voidaan tarjota kaikissa eläinten koulutukseen liittyvissä asioissa.

Liity varsinaiseksi- tai kannatusjäseneksi

  • Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä henkilö, joka on suorittanut eläintenhoidon ammattitutkinnon, eläinten kouluttamiseen liittyvällä osaamisalalla. Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen ”erittäin painavista seikoista” johtuen myös henkilön, joka ei ole suorittanut kyseistä ammattitutkintoa, mutta jolla on vuosien tuoma käytännön kokemus työskentelystä eläinten parissa. Yhdistyksen jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa, jonka lisäksi veloitetaan todella edullinen liittymismaksu, eli 10 euroa aina ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä.
  • Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää eläinten hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua omalta osaltaan. Kannatusjäsenen virallinen jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa, mutta jäsenmaksun voi suorittaa myös ”omantunnon mukaan”, eli parhaaksi katsomallaan summalla.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistys ottaa toiminnassaan kantaa moniin tärkeisiin asioihin, kuten minkälaisiin seikkoihin kouluttajan ja asiakkaan välinen luottamus tulee perustumaan, minkälaisia ominaisuuksia ja minkälainen koulutustausta yhdistyksen hyväksymällä eläinten kouluttajalla pitää olla sekä miten kouluttaja tutustuu koulutettavaan eläimeen ennen koulutuksen aloittamista.

Kouluttaja tiedostaa aina oman tärkeän vastuunsa jokaisen eri eläinlajeihin kuuluvan yksilön kouluttamisesta ja valitsee tilanteeseen sopivan koulutusmetodin koulutuksen ajaksi. Eläimelle ei tulla milloinkaan aiheuttamaan pelkoa, kipuja tai minkäänlaisia epämukavia asioita. Jokainen Suomen eläintenkouluttajat ry:n eläintenkouluttaja tuntee erittäin hyvin Eläinsuojelulain vaatimuksineen ja noudattaa sitä tarkoin työssään.

Suomen eläintenkouluttajat ry:n toimintaan kuuluvat muun muassa vuosittaiset tietonyyttärit, joissa on tarjolla ajankohtaista tietoa maistuvan purtavan yhteydessä. Yhdistys luo ja ylläpitää monia eläintenhoitoon ja -koulutukseen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia, osallistuu eläinalaan kuuluvien tutkintojen kehittämiseen ja on mukana kaikissa lemmikki- ja eläinalan messutapahtumissa paikan päällä ja verkossa.