Eläinten kanssa liikkuminen ja harrastaminen on erittäin mukavaa. Lyhyesti sanottuna, kaikki eläinlajit ovat tavoiltaan ja käyttäytymiseltään erilaisia, joten mikä pätee kissaan, ei pädekään koiraan ja päinvastoin. Jotkin käyttäytymistavat tai itsensä ilmaisutavat taas kuitenkin ovat hyvinkin samankaltaisia. Haluaisitko laajentaa tietämystäsi eläinten käyttäytymisestä ja siitä, miten esimerkiksi kotieläimet ja lemmikit käyttäytyvät eri tilanteissa? Nyt siihen on loistava mahdollisuus!

Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutus Tampereen Yliopistossa aloitettiin vuonna 2017. Yliopistopohjainen koulutus on Suomessa tällä hetkellä ainoa laatuaan.

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota kaikille opiskelijoille laajat tiedot ja taidot valitsemansa eläinlajin kouluttamiseen. Koulutus tarjoaa opiskelijalle perusasiat eläinten käyttäytymistä ja oppimista ajatellen. Miten eläinten käyttäytymistä arvioidaan, mitataan ”erilaisilla mittareilla” ja tarvittaessa pyritään jopa ihmisten toimesta muuttamaan? Koulutus tapahtuu suurimmalta osin lähiopetuksena Tampereen Yliopistossa, jonka lisäksi opiskelijat suorittavat kotioloissa erilaisia etätehtäviä omien lemmikkiensä tai kotieläimiensä parissa. Käytännössä eläinten kouluttaminen tapahtuu opiskelijan kotona hänen omien eläimiensä kanssa harrastaen ja työskennellen.

Eläimiä koulutetaan työskentelemään ja tulemaan toimeen sekä toisten eläimien ja ihmisten kanssa. Eläimiä kohdellaan oikein, kunnioittavasti ja eettisesti jokaisessa elämässä eteen tulevassa tilanteessa. Koulutusmenetelmät perustuvat aina vapaaehtoisuuteen ja kaikkiin positiivisiin vaikutusmenetelmiin.

Jokainen eläin on arvokas omana itsenään. Eläimellä on kyky, tuntea, vaistota ja arvioida erilaisia asioita. Esimerkiksi lemmikkieläimet valitsevat milloin juovat tai syövät esiin laitetulta ruokakipalta, ja koira voi valita ulkona telmiessään minkälaisella pallolla milloinkin leikkii. Eläin vaistoaa myös vaaran, eli hirvet tietävät mitä metsästäjillä on mielessään ja jänikset osaavat puolestaan varoa lähistöllä olevia kettuja. Samoin lemmikkieläin tulkitsee ihmisestä, esimerkiksi milloin emäntä tai isäntä on lähdössä lenkille hänen kanssaan. Koulutus käsittelee myöskin ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, miten eläimen pitää antaa elää itselleen ja lajilleen luontaisen tavan mukaisesti. Tule siis mukaan opiskelemaan!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

  • Kaikki eläinkoulutusalalla työskentelevät
  • Eläinlääkärit, eläinfysioterapeutit ja eläintenhoitajat
  • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian henkilöstö
  • Eläintenkouluttajan perusammattitutkinnon tai laajemman erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt
  • Eläintenkouluttajat, näyttötutkintoarvioijat ja ammattitutkinnon opettajat
  • Eläinyhdistysten aktiivit ja koulutuksesta vastaavat henkilöt
  • Eläinharrastajat ja kaikki eläinten kanssa kilpailevat
  • Koirien kanssa työskentelevä terveydenhuoltohenkilökunta, kuten kuulo-, näkö- ja tukikoirat sekä hypo- että syöpäkoirat.
  • Koirien kanssa työskentelevä pelastushenkilökunta
  • Virkakoiria valmentavat kouluttajat ja ohjaajat