Suomen eläintenkouluttajat ry on yhdistys, johon kuuluu eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä. Eläintenhoidon ammattitutkintoon kuuluu eläinten kouluttamista, eläinten käyttäytymisen ja hoitamisen tuntemusta ja asiakkaiden kokonaisvaltaista opastamista eri eläinlajien, kuten lemmikkien kouluttamisessa. Eläintenkouluttajan tutkinnon tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa eläinavusteiset palvelut ja yritystoiminta. Tutkinnon suorittaja oppii perusasiat eläinten kouluttamisesta mukaan kuuluvine näyttötutkintoineen.